Oferta


Oferta NOWOWENT SP. z o.o. :

 • części i podzespoły do wentylatorów,
 • remonty i modernizacje wentylatorów,
 • wykonawstwo specjalistycznych maszyn i urządzeń według zleceń indywidualnych w oparciu o powierzoną dokumentację,
 • wykonywanie konstrukcji stalowych spawanych,
 • remonty i produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń różnych typów.

Nasze produkty:

 • Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOAX (WWWOAX) ogólnego i specjalnego przeznaczenia stosowane między innymi do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów wyciągu spalin. Maksymalne zapylenie czynnika 0,5g/m3 , maksymalna temperatura 500 st . C, .
 • wentylatory promieniowe typu WPT służą do przetłaczania powietrza, innych gazów i par obojętnych z zawartością lekkich ciał stałych między innymi wiórów drzewnych, odpadów skurzanych, włókien sztucznych, paździerzy, wytłoków buraczanych, suszu, pasz. Koncentracja materiału sypkiego lub włókienniczego nie może przekraczać 0,2g/m3 przetłaczanego powietrza
 • wentylatory promieniowe jedno lub dwustrumieniowe WPWs , WPWDs , WPM mają zastosowanie w przetłaczaniu gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno spalinowej. Maksymalne zapylenie do 1g/m3 . Maksymalna temperatura do 400 stopni C,
 • wentylatory promieniowe typu FK i FKD stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, technologicznych, podmuchów do pieców. Maksymalne zapylenie do 0,3g/m3 , maksymalna temperatura do 400°C.
 • wentylatory promieniowe typu WPO i WP przeznaczone do uzyskiwania wysokich sprężeń przy niewielkich wydajnościach przetłaczanego czynnika. Maksymalne zapylenie czynnika 0,3g/m3
 • wentylatory promieniowe jedno i dwustrumieniowe typu WPWs , WPWDs, NJWP, NDWP
 • elementy obudowy wentylatorów
 • Elementy obudowy ssawy gazu